Dit is Omgevingsdienst IJsselland

Omgevingsdienst IJsselland ondersteunt de dienstverlening aan inwoners en bedrijven op het gebied van vergunningen. Ook zijn we slagvaardig in toezicht en handhaving op omgevingsaspecten als veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem. Omgevingsdienst IJsselland is een gemeenschappelijke regeling van 11 gemeenten en provincie Overijssel. Wij zetten ons dagelijks in voor een duurzame leefomgeving. Doel is om een optimale balans aan te brengen tussen een duurzame leefomgeving en nieuwe initiatieven. Deze gedachte vatten we samen in onze belofte: Omgevingsdienst IJsselland. Waarborgt de leefomgeving, versterkt bedrijven.

Werken bij Omgevingsdienst IJsselland betekent werken in een informele, collegiale en open sfeer. Onze collega’s hebben veel flexibiliteit in de manier waarop ze hun werk invullen: flexibel op ons kantoor in Zwolle, bij gemeenten in de regio of provincie, of vanuit huis. Er werken ongeveer 130 collega’s bij ons. We zijn trots op onze platte organisatie met de teams Vergunningen, Toezicht & Handhaving, Advies en het Bedrijfsbureau.

Waar zet OD IJsselland zich voor in?

 

Volg ons op Linkedin